logo

Všeobecné pokyny

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Začiatok prvého zápasu: sobota 5. 12. 2020 o 9:00 hodine

Vyhlasovanie výsledkov a odovzdávanie cien: sobota 5. 12. 2020 o 18:00 hodine

Hracia plocha: palubovka

Rozmery hracej plochy: 40 x 20 metrov

Bránky: hádzanárske

Lopty: veľkosť č. 4

Počet tímov: 5

Počet skupín: 1

Počet hráčov na palubovke: 4 + 1

Hracia doba: 2 x 15 minút

Prestávka medzi polčasmi: 5 minút

Prestávka medzi zápasmi: 10 minút

Víťazstvo: 3 body

Remíza: 1 bod

Prehra: 0 bodov

Remíza play-off zápasov: bezodkladne po skončení základného hracieho času hráči kopú penalty (3 kopy/mužstvo)

Podrobné informácie k pravidlám: www.pavloviccup.com → Turnaj → Súťažné pravidlá.

ZDRAVOTNÉ ZABEZPEČENIE

1. počas turnaja bude v priestoroch haly zdravotná služba,

2. bude viditeľne označená.

USPORIADATEĽSKÁ SLUŽBA

1. bude dohliadať na nerušený priebeh turnaja po bezpečnostnej

a organizačnej stránke,

2. bude viditeľne označená.

UPOZORNENIA A DOPORUČENIA ORGANIZÁTORA

1. v športovej hale je zakázané piť alkoholické nápoje,

2. z bezpečnostných dôvodov nesmú diváci  v hľadisku požívať akékoľvek

nápoje,

3. občerstveniu bude vyhradený vstupný priestor haly (aj pre verejnosť),

4. organizátor nezodpovedá za veci uložené v areáli športovej haly,

5. organizátor si vyhradzuje právo ku zmenám v programe turnaja z dôvodu

nepredvídateľných okolností.

POKYNY PRE REALIZAČNÝ TÍM

 1. do kategórie hráčov spadajú v roku 2020 hráči narodení po 1. 1. 2004,
 2. počet hráčov na turnaj – maximálne 16,
 3. počet ďalších členov výpravy – maximálne 4 (tréner, vedúci, lekár alebo masér, vodič),
 4. celkový počet členov výpravy -  maximálne 20,
 5. každý hráč musí mať platný registračný preukaz,
 6. každý hráč bude mať po celú dobu turnaja rovnaké číslo ako bude uvedené na Súpiske hráčov,
 7. každé družstvo musí disponovať 2 súpravami dresov (farebne diferencované),
 8. v prípade nedostatočného farebného rozlíšenia tímov prispôsobuje sa domáci tím (v rozpise zápasov je uvedený ako prvý),
 9. hráči musia mať obuv určenú na palubovku a chrániče,
 10. všetci hráči štartujú na vlastné poistenie a riziko,
 11. klubom bude pridelený na mieste konania koordinátor, ktorého treba kontaktovať pri možných otázkach počas turnaja,
 12. každý člen výpravy dostane visačku, ktorá ho bude oprávňovať na bezplatný vstup na turnaj;
  po skončení podujatia vedúci výpravy tieto odovzdá naspäť  koordinátorovi,
 13. pre členov realizačných tímov bude v športovej hale pripravená VIP miestnosť,
 14. pred príchodom na turnaj je potrebné oboznámiť sa s itinerárom na aktuálny rok,
 15. pred príchodom na turnaj je potrebné oboznámiť sa so súťažnými pravidlami.
DO POZORNOSTI DÁVAME